Profil zadavatele: Městská poliklinika s.r.o. Otrokovice

  • Název: Městská poliklinika s.r.o. Otrokovice
  • IČO: 60741490
  • Adresa:
    tř. Osvobození 1388
    76502 Otrokovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.otrokovice.cz/profile_display_214.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení