Profil zadavatele: Městská poliklinika s.r.o. Otrokovice

  • Název: Městská poliklinika s.r.o. Otrokovice
  • IČO: 60741490
  • Adresa:
    tř. Osvobození 1388
    76502 Otrokovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.otrokovice.cz/profile_display_214.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
OPATŘENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MĚSTSKÁ POLIKLINIKA S.R.O. OTROKOVICE, TŘ. OSVOBOZENÍ 1388
podlimitní Zadáno 21.12.2023 23.01.2024 09:00
VÝMĚNA SVÍTIDEL A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVE POLIKLINIKY OTROKOVICE
podlimitní Zadáno 06.12.2023 09.01.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016