Veřejné zakázky města Otrokovice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Otrokovice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka automobilu pro svoz komunálních odpadů
podlimitní Vyhodnoceno 09.11.2022 29.11.2022 10:00
ÚKLIDOVÉ SLUŽBY PRO POLIKLINIKU OTROKOVICE
podlimitní Hodnocení 14.10.2022 07.11.2022 10:00
Revitalizace rekreační oblasti Štěrkoviště – II. etapa – objekt občerstvení
podlimitní Hodnocení 06.10.2022 02.11.2022 10:00
DSP a PDPS – „Páteřní cyklostezka Otrokovice - Vizovice, napojení místní části Baťov“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.08.2022 12.08.2022 10:00
všechny zakázky