Veřejné zakázky města Otrokovice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Otrokovice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výkon činnosti TDS – Nové Hurdisky, Otrokovice - novostavba bytových domů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.03.2024 26.03.2024 09:00
Nákup BEV (bezemisních vozidel) pro sociální služby SENIORu Otrokovice, p. o. – opakované řízení
podlimitní Vyhodnoceno 04.03.2024 25.03.2024 10:00
Knihovna Baťov – vybavení interiéru
podlimitní Vyhodnoceno 05.02.2024 28.02.2024 10:00
Nové Hurdisky, Otrokovice - novostavba bytových domů
nadlimitní Vyhodnoceno 03.01.2024 27.02.2024 11:00
všechny zakázky