Veřejné zakázky města Otrokovice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Otrokovice
IČO: 00284301
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-043877

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna oken ZŠ Mánesova Otrokovice – III. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.06.2020 07.07.2020 10:00
Centrální prostor hřbitova v Kvítkovicích
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.06.2020 18.06.2020 10:00
Nákup výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.06.2020 17.06.2020 10:00
Nákup kancelářského papíru
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.06.2020 16.06.2020 10:00
Generální oprava místní komunikace – ul. K. Čapka, Otrokovice – I. etapa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.05.2020 21.05.2020 10:00
všechny zakázky