Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Příkazní smlouva o výkonu autorského dozoru – Nové Hurdisky,Otrokovice - novostavba bytových domů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.03.2024 27.03.2024 13:00
Výkon činnosti TDS – Nové Hurdisky, Otrokovice - novostavba bytových domů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.03.2024 26.03.2024 09:00
Otrokovice – chodník v ulici Horní a Hložkova
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2024 26.03.2024 10:00
Nákup BEV (bezemisních vozidel) pro sociální služby SENIORu Otrokovice, p. o. – opakované řízení
podlimitní Vyhodnoceno 04.03.2024 25.03.2024 10:00
Vypracování projektové dokumentace – ZTV Padělky III. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2024 07.03.2024 10:00
Výběr zhotovitele – Projektová dokumentace stavby „Kolonka Otrokovice – revitalizace území“
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.02.2024 08.02.2024 00:00
Knihovna Baťov – vybavení interiéru
podlimitní Vyhodnoceno 05.02.2024 28.02.2024 10:00
Nákup BEV (bezemisních vozidel) pro sociální služby SENIORu Otrokovice, p. o.
podlimitní Zrušeno 01.02.2024 21.02.2024 10:00
Zvýšení dostupnosti a bezpečnosti služeb a dat MěÚ Otrokovice
nadlimitní Zadáno 23.01.2024 05.03.2024 09:00
Fotbalové hřiště SAB Otrokovice – rekonstrukce osvětlení
VZ malého rozsahu Zadáno 08.01.2024 12.01.2024 10:00
Nové Hurdisky, Otrokovice - novostavba bytových domů
nadlimitní Vyhodnoceno 03.01.2024 27.02.2024 11:00
OPATŘENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MĚSTSKÁ POLIKLINIKA S.R.O. OTROKOVICE, TŘ. OSVOBOZENÍ 1388
podlimitní Zadáno 21.12.2023 23.01.2024 09:00
VÝMĚNA SVÍTIDEL A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVE POLIKLINIKY OTROKOVICE
podlimitní Zadáno 06.12.2023 09.01.2024 10:00
Senior Otrokovice-modernizace EPS dle platné legislativy
nadlimitní Zadáno 30.11.2023 08.01.2024 10:00
Knihovna Baťov – rekonstrukce
podlimitní Zadáno 16.11.2023 12.12.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››