Profil zadavatele: Otrokovická BESEDA, s.r.o.

  • Název: Otrokovická BESEDA, s.r.o.
  • IČO: 25513885
  • Adresa:
    nám. 3. května 1302
    76502 Otrokovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.otrokovice.cz/profile_display_212.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení