Profil zadavatele: město Otrokovice

  • Název: město Otrokovice
  • IČO: 00284301
  • Adresa:
    nám. 3. května 1340
    76502 Otrokovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.otrokovice.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-031395

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Příkazní smlouva o výkonu autorského dozoru – Nové Hurdisky,Otrokovice - novostavba bytových domů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.03.2024 27.03.2024 13:00
Výkon činnosti TDS – Nové Hurdisky, Otrokovice - novostavba bytových domů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.03.2024 26.03.2024 09:00
Otrokovice – chodník v ulici Horní a Hložkova
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2024 26.03.2024 10:00
Nákup BEV (bezemisních vozidel) pro sociální služby SENIORu Otrokovice, p. o. – opakované řízení
podlimitní Vyhodnoceno 04.03.2024 25.03.2024 10:00
Vypracování projektové dokumentace – ZTV Padělky III. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2024 07.03.2024 10:00
Výběr zhotovitele – Projektová dokumentace stavby „Kolonka Otrokovice – revitalizace území“
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.02.2024 08.02.2024 00:00
Knihovna Baťov – vybavení interiéru
podlimitní Vyhodnoceno 05.02.2024 28.02.2024 10:00
Nákup BEV (bezemisních vozidel) pro sociální služby SENIORu Otrokovice, p. o.
podlimitní Zrušeno 01.02.2024 21.02.2024 10:00
Zvýšení dostupnosti a bezpečnosti služeb a dat MěÚ Otrokovice
nadlimitní Zadáno 23.01.2024 05.03.2024 09:00
Fotbalové hřiště SAB Otrokovice – rekonstrukce osvětlení
VZ malého rozsahu Zadáno 08.01.2024 12.01.2024 10:00
Nové Hurdisky, Otrokovice - novostavba bytových domů
nadlimitní Vyhodnoceno 03.01.2024 27.02.2024 11:00
Senior Otrokovice-modernizace EPS dle platné legislativy
nadlimitní Zadáno 30.11.2023 08.01.2024 10:00
Knihovna Baťov – rekonstrukce
podlimitní Zadáno 16.11.2023 12.12.2023 10:00
Vypracování projektové dokumentace na akci „Otrokovice – regenerace panelového sídliště Trávníky – 2. etapa – Komunikace, parkovací stání a chodníky
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.11.2023 08.11.2023 15:00
Stavební úpravy Sportovního areálu Baťov, Otrokovice
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2023 20.10.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››