Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Odstranění čtyř Hurdis domů v Otrokovicích
Odesílatel Alexandra Černá
Organizace odesílatele MCI SERVIS s.r.o. [IČO: 27718158]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.04.2022 15:51:26
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - změna lhůty pro podání nabídek


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.zip (8.97 MB)