Veřejná zakázka: Otrokovice - rekonstrukce místní komunikace Čechova a Základní technické vybavení - lokalita Laziště, Otrokovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 221
Systémové číslo: P24V00000041
Evidenční číslo zadavatele: 2024047
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.06.2024
Nabídku podat do: 23.07.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Otrokovice - rekonstrukce místní komunikace Čechova a Základní technické vybavení - lokalita Laziště, Otrokovice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Otrokovice - rekonstrukce místní komunikace Čechova: předmětem veřejné zakázky je rozšíření stávajícího profilu komunikace o cyklistický pruh šířky 1,25 po celé délce řešeného úseku a výstavbou chodníku šířky 1,75 m. Součástí stavby je také související příprava území, terénní úpravy, výsadba zeleně apod. Dále je také součástí výstavby objekt SO 301 – Dešťová kanalizace, řešící odvádění dešťových vod z části rekonstruované komunikace přes retenční nádrž do vodoteče.

Stavba - Základní technické vybavení - lokalita Laziště, Otrokovice: předmětem veřejné zakázky je výstavba příjezdové komunikace větve „A“ délky cca 282 m, která bude přístupovou cestou do lokality Laziště v části Újezdy a bude tvořit spojnici ulic Čechova a ul. Zámostí. Stavba dále řeší návrh místních obslužných komunikací větví „B“ délky cca 84 m a „C“ délky cca 95 m napojených ve stykových křižovatkách na příjezdovou komunikaci „A“.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 30 881 300 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Zlínský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: město Otrokovice
 • IČO: 00284301
 • Poštovní adresa:
  nám. 3. května 1340
  76502 Otrokovice
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-031395

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.otrokovice.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy