Veřejná zakázka: Rozvoj a modernizace infrastruktury základních škol Otrokovice – ZŠ Mánesova I. etapa a ZŠ Trávníky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 209
Systémové číslo: P24V00000029
Evidenční číslo zadavatele: 2024053
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-023622
Datum zahájení: 23.05.2024
Nabídku podat do: 26.06.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rozvoj a modernizace infrastruktury základních škol Otrokovice – ZŠ Mánesova I. etapa a ZŠ Trávníky
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je modernizace odborných učeben včetně kabinetů v rámci Základní školy Mánesova Otrokovice, příspěvkové organizace a Základní školy Trávníky Otrokovice, příspěvkové organizace.
Zadavatel dělí veřejnou zakázku na 3 části, a to konkrétně takto:
Část 1 „Dodávka IT vybavení“
Část 2 „Dodávka nábytku a vybavení“
Část 3 „Stavební práce“
Ačkoliv se jedná o jednu veřejnou zakázku a jedno zadávací řízení, na jednotlivé části veřejné zakázky se nahlíží, jako by šlo o samostatně zadávané veřejné zakázky, a na každou část veřejné zakázky je zadavatel oprávněn vybrat odlišného dodavatele. Jednotlivé části mají specifickou úpravu některých zadávacích podmínek a jednotlivé části budou také samostatně posuzovány a hodnoceny.
Dodavatel je oprávněn podat nabídku jak pouze do jedné části veřejné zakázky (kterékoli), tak do více částí veřejné zakázky (kterýchkoli), tak do všech tří částí veřejné zakázky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 350 528 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Zlínský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: město Otrokovice
 • IČO: 00284301
 • Poštovní adresa:
  nám. 3. května 1340
  76502 Otrokovice
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-031395

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.otrokovice.cz)

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy