Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Vypracování projektové dokumentace – ZTV Padělky III. etapa
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zpracování konceptu projektové dokumentace pro společné povolení včetně prověření možnosti napojení lokality na silnici III. třídy dle platného územního plánu (jedná se o plochu DS 175) - I. část, zpracování projektové dokumentace pro společné povolení – DSP vč. soupisu prací a dodávek (II. část), kompletní inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení (III. část) a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby - PDPS včetně rozpočtů a výkazů výměr (IV. část) pro stavbu „ZTV Padělky III. etapa“
Místo plnění: Zlínský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.otrokovice.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 04.03.2024 10:00
Datum zahájení: 15.02.2024 12:54
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: