Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, Otrokovice
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky na stavební práce jsou stavební úpravy a přístavbu objektu K3. Stavební úpravy objektu zahrnují především obnovu obálky objektu se zaměřením na energetické úspory a přístavbu spočívající v zastavění stávající nevyužívané terasy. Obestavěním terasy se budova přizpůsobí sousedním objektům. Důvodem rekonstrukce je špatný fyzický stav a nevyhovující tepelně technické parametry celého obvodového a střešního pláště, odstranění vad a statických poruch.
Místo plnění: Zlínský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.otrokovice.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 13.09.2023 10:00
Datum zahájení: 01.08.2023 11:40
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: