Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Odstranění čtyř Hurdis domů v Otrokovicích
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky na stavební práce - jedná se o komplex čtyř Hurdis domů č.p. 981-984 a objektu se sklepními kójemi určených k demolici. Komplex se nachází v Otrokovicích, v části Bahňák – Baťov. Demolice komplexu bude provedena ve dvou etapách. V 1. etapě budou prováděny bourací práce na objektech č.p. 982, č.p. 984 a sklepních kójích. Ve 2. etapě budou zbourány objekty č.p. 981 a č.p. 983. Bude provedeno srovnání plochy terénu pomocí stavební mechanizace.
Není uvažováno s odstraněním stávajících živičných ploch. V době bouracích prací musí být veškerá infrastruktura z bouraného objektu odpojena. Demolicí komplexu čtyř Hurdis domků vznikne plocha, na které investor plánuje realizovat nové objekty bytového charakteru.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.otrokovice.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 10.05.2022 10:00
Datum zahájení: 12.04.2022 09:05
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):