Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výkon činnosti TDS – Nové Hurdisky, Otrokovice - novostavba bytových domů
Odesílatel Petra Salaquardová
Organizace odesílatele město Otrokovice [IČO: 00284301]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.03.2024 12:09:43
Předmět Výzva k podání nabídky

Město Otrokovice vypisuje výše uvedenou veřejnou zakázku a vyzývá dodavatele k podání nabídek.


Přílohy
- ZD_a_Výzva__TDS_Hurdisky_sign.pdf (739.62 KB)