Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nové evakuační výtahy v budově DPS na ul. Hlavní 1161, Otrokovice – I. etapa
Odesílatel Petra Salaquardová
Organizace odesílatele město Otrokovice [IČO: 00284301]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.09.2023 10:21:24
Předmět Výzva k podání nabídky

Město Otrokovice vypisuje výše uvedenou veřejnou zakázku a vyzývá dodavatele k podání nabídek.


Přílohy
- Poptávka.pdf (1.35 MB)