Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Revitalizace sídliště Moravanské - Otrokovice - 1.etapa
Odesílatel Petra Salaquardová
Organizace odesílatele město Otrokovice [IČO: 00284301]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.09.2023 09:24:38
Předmět Výzva k podání nabídky

Město Otrokovice vypisuje výše uvedenou veřejnou zakázku a vyzývá dodavatele k podání nabídek.


Přílohy
- ZD a výzva.pdf (3.80 MB)