Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Stavební úpravy objektu SENIOR C, Otrokovice, zateplení severovýchodních stěn objektu
Odesílatel Radana Pisková
Organizace odesílatele město Otrokovice [IČO: 00284301]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.06.2023 14:14:04
Předmět Výzva

Město Otrokovice vypisuje výše uvedenou veřejnou zakázku a vyzývá dodavatele k podání nabídky.


Přílohy
- ZD - Výzva_SENIOR C_zateplení_SV stěny.pdf (2.87 MB)