Veřejné zakázky města Otrokovice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Otrokovice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.06.2022 22.06.2022 10:00
Otrokovice - regenerace panelového sídliště Trávníky - 1. etapa, 1. část – sever
podlimitní Vyhodnoceno 09.06.2022 24.06.2022 10:00
Výstavba parkovacích stání a chodníků, Otrokovice - Kvítkovice – I. etapa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.06.2022 14.06.2022 10:00
Realizace datových rozvodů a řešení WiFi bezdrátové komunikace a Firewallu ZŠ Mánesova, Otrokovice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.05.2022 10.06.2022 10:00
Odstranění čtyř Hurdis domů v Otrokovicích
podlimitní Hodnocení 12.04.2022 10.05.2022 10:00
všechny zakázky