Veřejné zakázky města Otrokovice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Otrokovice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace víceúčelového hřiště ZŠ Mánesova
nadlimitní Příjem nabídek 12.07.2024 19.08.2024 10:00
Otrokovice – třída T. Bati – chodník u SPŠ
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.06.2024 01.07.2024 10:00
Otrokovice - rekonstrukce místní komunikace Čechova a Základní technické vybavení - lokalita Laziště, Otrokovice
podlimitní Příjem nabídek 19.06.2024 23.07.2024 10:00
Výstavba chodníku podél větve 1 silnice I/55, Otrokovice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.06.2024 18.06.2024 09:00
Obnova soustavy veřejného osvětlení Otrokovice – 2. etapa
nadlimitní Příjem nabídek 31.05.2024 22.07.2024 10:00
Rekonstrukce kuchyně ZŠ Mánesova – technologie gastro
podlimitní Vyhodnoceno 30.05.2024 17.06.2024 09:00
Regenerace panelového sídliště Trávníky – 2. etapa
podlimitní Vyhodnoceno 17.05.2024 10.06.2024 10:00
Energetické úspory metodou EPC pro město Otrokovice
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 03.05.2024 06.06.2024 12:00
všechny zakázky